Webshop

Stichting Brandwonden
Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem

Email: facturatie@stichtingbrandwonden.be

BTW: BE0428.886.389

 

 

 De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de preventieshop van de Stichting Brandwonden en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Levering

 • Uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de betaling wordt het aangekochte artikel bij u thuisbezorgd. Deze termijn is echter een richtlijn en is niet als bindend te beschouwen.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Voor verzendingen naar het buitenland zal het geldende posttarief worden toegepast.
 • De leverings- of verzendkosten (binnen België) zijn inbegrepen in de prijs van de producten. Indien afwijkende verzendingskosten van toepassing zouden zijn, wordt dit expliciet vermeld.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Stichting Brandwonden is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • De producten aangeboden door de Stichting Brandwonden voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Bedenktijd

 • Voor alle producten gekocht op de webshop van de Stichting Brandwonden heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product op het adres van de koper. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken.
 • Kenmerken van het herroepingsrecht: de consument hoeft geen reden op te geven; de consument kan geen boete opgelegd worden; de consument hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen. de consument moet zijn geld terug krijgen binnen de 30 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht
 • De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugbezorgd te worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. De goederen kunnen ook altijd teruggebracht worden op het adres van de Stichting Brandwonden of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • De Stichting Brandwonden betaalt u het gestorte bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres van de Stichting Brandwonden

Garantiebepalingen

 • De Stichting Brandwonden volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk en product verschillend zijn.
 • De garantiebepalingen worden bij de levering aan de koper bezorgd.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig na te kijken.
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan de Stichting Brandwonden te melden.
 • De kosten voor het terugzenden van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van de webshop zijn ten laste van de Stichting Brandwonden.

Schadeclaim

 • De gebruiker dient de producten te plaatsen en te onderhouden volgens de instructies van de producent. Schade die voortvloeit uit het plaatsen en onderhoud van de producten, valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.
 • De Stichting kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik, verkeerd gebruik of het niet gebruik van het product

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop de Stichting Brandwonden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Stichting Brandwonden niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief Recupel en Bebat inclusief BTW. De verzendingskosten zijn inbegrepen in de prijs.
 • De prijzen zoals vermeld zijn enkel geldig op de webshop van de Stichting Brandwonden.
 • De Stichting Brandwonden kan de prijs van de producten op elk moment wijzigen. De prijs op de factuur blijft geldig tot de vervaldatum van de factuur (factuurdatum plus 14 kalenderdagen).